Ammarp 25 aug 2004

Före kylskåpens tid på 1950-talet förvarades även livsmedel där

info@toarphembygd.se