Ammarp 25 aug 2004

I brygghuset fanns en vedeldad gryta samt några enklare redskap som klappträ, tvättbräda och ibland enklare tvättredskap av trä.

info@toarphembygd.se