Ammarp 25 aug 2004

Häri tvättade man långt in på 1950-talet, innan tvättmaskiner installerades i hemmen

info@toarphembygd.se