Skänstad 24 aug 2005

Lars Lundberg hälsade välkommen.

info@toarphembygd.se