Skänstad 24 aug 2005

Lars Lundberg och Gunnar Larsson i täten för den stora grupp som anslutit sig till vandringen i Skänstad by.

info@toarphembygd.se