Skänstad 24 aug 2005

I detta röda hus startade Skenstaboa.

info@toarphembygd.se