Skänstad 24 aug 2005

Skänstad Skattegården byggd omkring 1820.

info@toarphembygd.se