Skänstad 24 aug 2005

Interiör från Skänstad Skattegården

info@toarphembygd.se