Skänstad 24 aug 2005

Gamla dörrar i Skänstad Skattegården

info@toarphembygd.se