Skänstad 24 aug 2005

interiör från Skänstad Skattegården

info@toarphembygd.se