Toarps Hembygdsförening
index
index
index
index
index
index
index
index
index
index

Nya medlemmar är alltid välkomna.

Årsavgift för enskild medlem 50:- eller hel familj 100:-
inbetalas på Bankgiro 688-2377
Glöm inte att skriva namn och adress!

Upplysningar om Hembygdsföreningen eller visning av Hembygdsgården genom:
Börje Andersson tel 27 08 15
Lars-Erik Lorentzon tel 27 12 83


  

Bli medlem