Program

Program 2019

Fredag 11 januari kl. 18.30

 

Grötfest i Toarps församlingshem. Jimmy Sjölund och Arne Johansson underhåller. Anmälan senast 7 januari till Marita 0737-75 11 31 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan

Torsdag 14 februari kl. 18.30.

Årsmöte i Hembygdsgården. Kaffeservering.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före

mötet.

Tisdag 19 mars kl. 18.30

Kåseriafton. Plats meddelas senare.

Åke Carlsson berättar bl.a. om " Olof i tränghult"

Kaffeservering..

Söndag

28 april

kl. 10.00

Vårvandring på Sjöslätt. ( Vi tittar bl.a. på hällkista och stormansgrav. Ta med fika

Lördag 18 maj kl. 14.00-17.00

Hembygdsdag med växtmarknad. Försäljning av växter, aktiviteter, kaffeservering och visning av Hembygdsgården.

Torsdag

6 juni

kl. 15.00.

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Fredag 21 juni kl. 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag 22 juni kl. 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan och SPF.

Onsdag 3 juli kl. 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag 17 juli kl. 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Söndag

18 augusti

Bussresa. Mer information kommer senare

Söndag

22 sept

kl. 10.00

Byavandring i Stockhult och Tränghult

Torsdag 17 oktober kl. 18.30

Berättarkväll. Mer information senare. Kaffeservering

 

Lördag 7 december kl. 15.00 -18.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, tombola, kaffeservering mm

Fredag 10 januari 2020 kl. 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!