Program

Program 2019

Fredag     11 januari  kl. 18.30


Grötfest i Toarps församlingshem. Jimmy Sjölund och Arne Johansson underhåller. Anmälan senast 7 januari till Marita 0737-75 11 31 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan

Torsdag     14 februari          kl. 18.30.                           

Årsmöte i Hembygdsgården. Kaffeservering. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före

                      mötet.   

Tisdag

19 mars            kl. 18.30

Kåseriafton.  Plats meddelas senare. 

Åke Carlsson berättar bl.a. om " Olof i tränghult"

Kaffeservering..

Söndag

28 april

kl. 10.00

Vårvandring på Sjöslätt. ( Vi tittar bl.a. på hällkista och stormansgrav. Ta med fika

Lördag

18 maj      

kl. 14.00-17.00 

Hembygdsdag med växtmarknad. Försäljning av växter, aktiviteter, kaffeservering  och visning av Hembygdsgården.

Torsdag

6 juni

kl 15.00

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Fredag

21 juni  

kl. 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag

22 juni

kl 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan och SPF.

Onsdag

3 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag

17 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Söndag                     

18 augusti

Bussresa till Skaraborg. 


klicka HÄR för mer info

Söndag

22 sept

kl. 10.00   

Byavandring i Stockhult och Tränghult

Torsdag 17 oktober               kl. 18.30 

Berättarkväll. Vi träffas på Café 9:an i Gånghester där vi får en historisk tillbakablick. Kaffeservering

Lördag 7 december

kl. 15.00 -18.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, tombola, kaffeservering mm

Fredag 10 januari  2020 kl 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

                 

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook 

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!