Program

Program 2018

Fredag 12 januari kl. 18.30

 

Grötfest i Toarps församlingshem. Eva och Ingvar från Fästeredssund underhåller. Anmälan senast 8 januari till Eivor, 0760-29 39 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan

 

Torsdag 8 februari kl. 18.30.

Årsmöte i Hembygdsgården. Kaffeservering.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före

mötet.

Torsdag 22 mars kl. 18.30

Kåseriafton på Gärdhem.

”Afrika i mitt hjärta” Jan-Åke Thorell medverkar.

Kaffeservering..

Lördag

21 april

kl. 14.00

Kyrkogårdsvandring på Toarps gamla kyrkogård

Lördag 19 maj kl. 14.00-17.00

Hembygdsdag. Växtmarknad/växtbytardag samt visning av Hembygdsgården och samlingarna

Onsdag

6 juni

kl. 15.00.

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Fredag 22 juni kl. 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag 23 juni kl. 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan och SPF.

Onsdag 4 juli kl. 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag 18 juli kl. 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Söndag

26 augusti

Bilutflykt till Åremma kvarn och Ölsremma Hembygdsförening.

Lördag

15 september

Veteranfordonsträff. Samarrangemang med Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker

Torsdag 18 oktober kl. 18.30

Berättarkväll i Tummarpskolan. Kaffeservering

 

Lördag 8 december kl. 15.00 -18.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, lotterier, kaffeservering mm

Fredag 11 januari 2019 kl. 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

Se affischen

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!