Torpen i Toarp

Torp och backstugor i Gånghester


Dammen


Tokarp


Anneberg


SJölid


Häljasjö


Täppas


Holmen övre


Bäckåsen


Gånghester torpet


Gånghesters gästgiveri


Friborg


Günta Sofis stuga


Halleberg


Norrhultstorpet


Skogslund


Källebacken


Klämma


Såg-o kvarnlämning


Güntera lycka


Foglakulle


Fångstgrop


Sågverks lämning


Brahus


Holmen nedre


Hagabo övre


Backstuga


Backstuga


Skogen


Intaget


Kappa bäcken


Brolämning


Åkullen


Nors vassel


Backstuga


Lilla Vassala


Slätthults kvarn


Skäftingsbacka kvarn


Gånghesters kvarn


Långhult och Senåsa kvarn


Backa kvarn