Bli medlem

Nya medlemmar är alltid välkomna.


Årsavgift för enskild medlem 100:- eller hel familj 200:-

inbetalas på Bankgiro 688-2377

eller swisha  123 626 0632

Glöm inte att skriva namn och adress!


Upplysningar om Hembygdsföreningen eller visning av Hembygdsgården genom:

Börje Andersson tel 27 08 15

Lars-Erik Lorentzon tel 27 12 83