Styrelsen

Styrelsen

Ordf. Gunilla Johansson

Tel 270508, 0768901650

V.Ordf. Lars-Erik Lorentzon

Tel 271283, 0708351217

Sekr.  Brita Belfrage

Tel 0706712780

Kassör Monika Johansson

Tel 0730943623Göran Alex

Tel 0705220772

Jim Alfredsson

Tel 0730455991

Börje Andersson

Tel 270815, 0737270814

Roger Axell

Tel 0706270066

Bernt Bertilsson

Tel 0705563627

Catharina Bodin

Tel 0705271285

Bror Claesson 

Tel 0702423650

Sven-Erik Håkansson

Tel 0722278079

Lars Karlsson

Tel 0705198869

Stig Kullberg

Tel 0723418185

Karin Larsson

Tel 0702217443

Per-Olof Svensson

Tel 0707171009

Seth Svensson

Tel 270780, 0702305006

Cecilia Viktorsson

Tel 0708860623