Historiska bilder

Bilder från arkivet

Arbetare vid ombyggnad av Villa Gransäter i Dalsjöfors.

Fr.v.  1. Anders Andersson " Sten-Anders"

    2. 

    3.

    4.

    5.

    6.

    7. Helge Larsson, murare

    8.

    9 John Johansson, "maskinistens John"

   10.

   11. Albert Andersson , stenarbetare Gårda

På den här sidan kommer vi att lägga ut gamla bilder som vi vill ha hjälp med att identifiera personer eller platser. Om ni klickar på bilden så kan ni se den större