Om föreningen


Toarps Hembygdsförening fyller i år 90 år. Föreningen bildades på initiativ av kommunal- och landstingsmannen Axel Hellström i Dalsjöfors. Han samlade en grupp intresserade personer för att diskutera intresset för att bilda en förening som skulle ha till syfte att bevara äldre byggnader åt eftervärlden samt att ta vara på det som våra förfäder hade skapat.


  Den 5 augusti 1933 kallades till en sammankomst på Västanå i Dalsjöfors och de närvarande beslutade enhälligt att bilda en hembygdsförening inom Toarps socken. En interimsstyrelse på tolv personer valdes med Axel Hellström som ordförande, ett uppdrag som han fortsatte med i fjorton år och med Jos H. Herder som sekreterare.

 Strax efter föreningens start förvärvades ett soldattorp från Halsaryd. Den siste soldaten som bodde på torpet var nr 455 Johan Engström. Torpet placerades på skoltomten i Tummarp. När sedan den stora gula skolbyggnaden skulle byggas i början på 1940-talet stod torpet i vägen och det flyttades då till en annan plats på skoltomten.


Hjortryd

År 1971 blev en gård i Hjortryd till salu. Vid auktionen efter ägaren Karl Johansson köpte brorsonen Georg Hjortvall gården. Genom en överenskommelse mellan hembygdsföreningen, Georg Hjortvall och dåvarande

Dalsjöfors kommun fick föreningen förvärva en 4 000

kvm tomt med mangårdsbyggnad och källare, vilket

blev grunden till den nuvarande hembygdsgården.


  Huset är byggt år 1708 och är inrett som ett bondehem från slutet av 1800-talet. Det är byggt som en framkammarstuga med en genomgående sal i mitten och två kamrar på ena gaveln. På andra gaveln kök, med järnspis och bakugn, och en trappa till vinden.

                         

Hjortryd Västergården huvudbyggnaden. Denna har varit en bondgård som uppfördes  redan 1708 och innehåller storstuga med två framkamrar och kök på första våning. På hembygdsgårdens område finns flera byggnader. Till höger skomakarverkstaden

På 1930-talet murades hela murstocken om och kakelugn och bakugn är i brukbart skick.

 På övervåningen finns ett loft med kamrar på gavlarna.

Ett av dessa är möblerat som en gammal skolsal och det andra som ett skrädderi.

Intill mangårdsbyggnaden ligger källaren som är byggd med stenhällar som tak och en påbyggnad med en skomakarverkstad och ett rum där det finns en fotosamling från gamla Toarp.


Soldattorp med anor från 1600-talet

Förvärvet av marken innebar också att det skapades

förutsättningar för att samla flera äldre byggnader till

hembygdsparken och redan 1973 flyttade man soldattorpet från skoltomten i Tummarp till dess nuvarande plats på en terrass ovanför mangårdsbyggnaden. Soldatorpet har anor från 1600-talet.

Engströmstorpet. Soldattorp från Halsaryd för indelte soldaten i Skenstad Assarsgården, Rote nr 455 av Ås kompani.Siste soldaten var Johan Emil Engström. Stugan inköptes 1932 av Toarps Hembygdsförening och flyttades till Tummarp. Den flyttades 1973 till sin nuvarande plats. Byggåretär okänt, men kan vara från Indelningsverkets start i slutetav 1600-talet

En gammal bysmedja fanns på en gård i Häljared

före 1847, men åldern är okänd. Denna skänktes till

föreningen 1979 och flyttades följande år till hembygdsparken där den placerades lite längre upp i backen. Smedjan har förutom ässja, städ och verktyg en dubbelverkande bälg.

Längst uppe i hembygdsparken ligger ladugården som i slutet av 1970-talet flyttades från Sjödals soldattorp.

Det är en typisk soldatladugård med fähus, loge,

lada och ränne. Utanför är en hästvandring uppsatt.


Aktiv förening med 400 medemmar

 Toarps Hembygdsförening är en aktiv förening med

omkring 400 medlemmar. Ett stort antal aktiviteter anordnas varje år. Dessa presenteras i ett programblad

som delas ut till alla hushåll i upptagningsområdet samt genom anslag och på föreningens hemsida med mera.

 Hembygdsföreningen har under årens lopp haft många eldsjälar som medverkat till en positiv utveckling av hembygdsgården och dess olika aktiviteter.

Styrelsen bedriver ett aktivt arbete med Gunilla Hjortvall-Johansson som ordförande. Därutöver finns det arbetsgrupper och kommittéer med olika ansvars-områden.

 Stugkommittén har ansvar för underhåll och skötsel av fastigheter och mark är med Börje Andersson i spetsen tillsammans med ett antal ideella krafter, en stor tillgång då det gäller bevarandet av de äldre byggnaderna. De har också utfört ett gediget arbete i samband med uppförandet av en tidsanpassad byggnad innehållande toalettutrymmen och förråd.

 Sven-Erik Håkansson håller i verksamheten för fornminneskommittén som har ansvar för att dokumentera och utmärka det talrika och värdefulla beståndet av fornminnen och gamla torp.

 Marita Jörkander är ansvarig för festkommittén som håller i arbetet med kaffeservering och praktiska frågor.

 De 90 åren uppmärksammas på olika sätt under

året. Se gärna mer om Toarps Hembygdsförening på

hemsidan:www.toarphembygd.se och på facebook Toarps Hembygdsförening.

 Seth Svensson

Toarps Hembygdsförening

Kartan visar gränserna för den gamla Toarps socken. Klicka på bilden.