Program

Program 2020

Fredag

10 januari 

kl. 18.30


Grötfest i Toarps församlingshem. Mikael Lenberg och Swinging Horns underhåller. Anmälan senast 6 januari till Marita 0737-75 11 31 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan

Torsdag

13 februari     kl. 18.30.                

Årsmöte i Hembygdsgården. Kaffeservering. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före mötet. 

Onsdag

18 mars          kl. 18.30

Kåseriafton i Ekumeniakyrkan i Målsryd

Björn Lippold,Garnisonsmuseet/ soldatregistret, Axvalla Kaffeservering..

Söndag

26 april

kl. 10.00

Vårvandring. Plats meddelas senare. Se affisch och hemsida.

Ta med fika

Lördag

16 maj      

kl. 14.00-17.00 

Hembygdsdag med växtmarknad. Försäljning av växter, aktiviteter, kaffeservering  och visning av Hembygdsgården.

                        INSTÄLLD

Lördag

6 juni

kl 15.00

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Fredag

19 juni  

kl. 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag

20 juni

kl 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan och SPF.

Onsdag

1 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag

15 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Lördag

5 sept

kl 15.00

Kyrkogårdsvandring på Nya Kyrkogården. Tag med fika.

Torsdag

15 okt

kl 18.30

Berättarkväll. Se affischering och hemsida för mer information

Lördag

5 dec

kl 15.00 - 18.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, tombola, kaffeservering mm

Fredag

8 januari  2021 kl 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook 

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!

                 


Inställt

Inställt

Inställt

Inställt