Program

Program 2023

Fredag

13 januari 

kl. 18.30


Grötfest i Toarps församlingshem.  Anmälan senast 10 januari till Marita 0737-75 11 31 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan. 

Torsdag

16 febr

kl. 18.30

Årsmöte i Hembygdsgården. Kaffeservering. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före mötet. 

Torsdag

16 mars

kl 18.30

Kåseriafton/ Berättarkväll. Se affischering och hemsida för mer information

Söndag

23 april

kl. 10.00 

Vårvandring. Se affischering och hemsida för mer information.

Tag med fika.

                 

Söndag

27 maj

Bilutflykt

Se affischering och hemsida för mer information.

Tisdag

6 juni

kl 15.00

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Fredag

23 juni

kl 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag

24 juni

kl 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan. Tag med egen fika

Onsdag

5 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag

19 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Lördag

9 sept

kl 15.00

Skördemarknad och öppet hus. Försäljning av ätbara produkter och växter, kaffeservering mm.

Torsdag

12 okt

kl 18.30

Kåseriafton/Berättarkväll. Se affischering och hemsida för mer information.

Lördag

9 dec

kl 14.30 - 17.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, tombola, kaffeservering mm

Fredag

12 januari  2024 kl 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

                 

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook 

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!