Program

Program 2020

Fredag

10 januari 

kl. 18.30


Grötfest i Toarps församlingshem. Mikael Lenberg och Swinging Horns underhåller. Anmälan senast 6 januari till Marita 0737-75 11 31 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan

Torsdag

13 februari     kl. 18.30.                

Årsmöte i Hembygdsgården. Kaffeservering. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före mötet. 

Onsdag

18 mars          kl. 18.30

Kåseriafton i Ekumeniakyrkan i Målsryd

Björn Lippold,Garnisonsmuseet/ soldatregistret, Axvalla Kaffeservering..

Söndag

26 april

kl. 10.00

Vårvandring. Plats meddelas senare. Se affisch och hemsida.

Ta med fika

Lördag

16 maj      

kl. 14.00-17.00 

Hembygdsdag med växtmarknad. Försäljning av växter, aktiviteter, kaffeservering  och visning av Hembygdsgården.

Lördag

6 juni

kl 15.00

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Fredag

19 juni  

kl. 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag

20 juni

kl 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan och SPF.

Onsdag

1 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag

15 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Lördag

5 sept

kl 15.00

Kyrkogårdsvandring på Nya Kyrkogården. Tag med fika.

Torsdag

15 okt

kl 18.30

Berättarkväll. Se affischering och hemsida för mer information

Lördag

5 dec

kl 15.00 - 18.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, tombola, kaffeservering mm

Fredag

8 januari  2021 kl 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook 

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!

                 


För info om alla arrangemang kommer besked efterhand