Program

Program 2022

Fredag

14 januari 

kl. 18.30


Grötfest i Toarps församlingshem.  Anmälan senast 11 januari till Marita 0737-75 11 31 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan. 

Torsdag

17 febr

kl. 18.30

Årsmöte i hembygdsgården. Kaffeservering. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före mötet. 

Torsdag

17 mars

kl 18.30

Kåseriafton. Se affischering och hemsida för mer information

Söndag

24 april

kl. 10.00 

Vårvandring. Se affischering och hemsida för mer information.

Tag med fika.

                 

Måndag

6 juni

kl 15.00

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Onsdag

8 juni

Bussresa  Vi planerar att åka till Norrvikens trädgård, Birgit Nilssons museum och Kvibille ostbod.

Se affischering och hemsida för mer information

Fredag

24 juni

kl 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag

25 juni

kl 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan och SPF.

Onsdag

6 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag

20 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Lördag

3 sept

kl 15.00

Skördemarknad och öppet hus. Försäljning av ätbara produkter, kaffeservering mm.

Torsdag

13 okt

kl 18.30

Berättarkväll.  ”En präst och hans resväska” 

Mats Löwing, Åsle berättar i Equmeniakyrkan, Målsryd 

Lördag

3 dec

kl 15.00 - 18.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, tombola, kaffeservering mm

Fredag

13 januari  2023 kl 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

                 

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook 

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!