Program

Program 2023

Fredag

13 januari 

kl. 18.30


Grötfest i Toarps församlingshem.  Anmälan senast 10 januari till Marita 0737-75 11 31 eller Isa-Britt, 0730-43 97 48 Samarrangemang med Svenska kyrkan. 

Torsdag

16 febr

kl. 18.30

Årsmöte i Hembygdsgården. Kaffeservering. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda tre veckor före mötet. 

Torsdag

16 mars

kl 18.30

Kåseriafton/ Berättarkväll i Hembygdsgården

Helena Ödvall Enoksson berättar om Toarpskistor och Toarpsknallar 

Söndag

23 april

kl. 10.00 

Vårvandring. Se affischering och hemsida för mer information.

Tag med fika.

                 

Tisdag

6 juni

kl 15.00

Nationaldagen firas i Hembygdsgården med tal och sång. Kaffeservering.

Fredag

23 juni

kl 15.00

Midsommarfirande vid Hembygdsgården. Traditionellt midsommarfirande, kaffeservering

Lördag

24 juni

kl 15.00

Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården. Samarrangemang med Svenska kyrkan. Tag med egen fika

Onsdag

5 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Onsdag

19 juli

kl 15.00-17.00

Sommarcafé i Hembygdsgården. Underhållning, kaffe och våfflor.

Lördag

12 aug

Lördag

9 sept

kl 15.00

Skördemarknad och öppet hus. Försäljning av ätbara produkter och växter, kaffeservering mm.

Torsdag

12 okt

kl 18.30

Kåseriafton/Berättarkväll. Se affischering och hemsida för mer information.

Lördag

9 dec

kl 14.30 - 17.00

Julmarknad i Hembygdsgården. Försäljning av hantverk, tombola, kaffeservering mm

Fredag

12 januari  2024 kl 18.30

Grötfest i Toarps församlingshem. Underhållning mm.

Samarrangemang med Svenska kyrkan

                 

Mer information om våra aktiviteter finns på affischer, hemsidan www.toarphembygd.se och Facebook

Stöd Toarps Hembygdsförening med ditt medlemskap!