Soldattorp 452 Bredared

Soldattorp 452.

Beläget i Bredared, Rångedala


Bredareds rote

Tillhör Skenstad Kronogård, Nygården, Stålarp på frihet samt Ottersmad i Toarp

Dessutom Bredared Kronogård i Rångedala


Koordinater WGS84Pehr Börjesson var rotens första soldat. Han blev antagen 1691 och blev 1708 kommenderad till Flottan där han dog efter något år. . Troligen vid ett sjöslag.


Pehr Frisk Olufsson kom 1710 och stupade vid Fredrikshald i Norge i nov. 1718.


Bengt Frisk Andersson antogs 1719. Försvann ur rullorna1736


Johan Edberg kom 1740 och dog i Helsingfors två år senare.


Lars Lindqvist Johansson antagen 1738 och var kvar till 1750. Då avancerade han till Korpral och fick byta kompani.


Jonas Nestor Månsson kom därefter. 1761 blev han skadad i Pommern och hemsänd till roten på förbättring.


Anders Murberg Ambjörnsson antogs 1762 och dog i Karlskrona 20 år senare.


Lars Bredell (från Bredared rote ) kom 1783 och avled i Lovisa stad i Finland 1790.


Anders Bredell antogs 1791. Han hamnade på ett lasarett 1809 och försvann ur de militära rullorna.


Erik Olin efterträdde Bredell. Han blev Korpral 1822, men fick vara kvar i soldat-torpet och roten till 1828.


Olof Olin antogs 1828 och var soldat i 12 års tid. Han avled den 28 juni 1840 under märkliga omständigheter. Två veckor tidigare hade han kallat hem vice pastor Söderling till sitt soldattorp och fått ett intyg att lämnas in till de militära my0ndigheterna. Soldat Olin hade uppgett, att han några dagar tidigare ”av våda inkört en tälgkniv uti inre sidan av högra låret, varvid orsakat en större blodförlust.”

Komplikationer tillstötte och Olof Olin avled.


Carl Petter Olin Arvidsson kom 1842 och var kvar i 31 år.


Emanuel Nylander blev antagen 1873 och blev rotens sista soldat. Han var född i Toarp 1852 02 28 och var gift med Matilda Andersdotter f 1850. Makarna hade barnen Emma f 1876, Anna f 1878, Karl 1880, Elin f 1884, David f 1887 samt

Ester f 1895.