Soldattorp 453 Lökared

Nr 08 06 01  Lökared 


Soldattorp 453

Lökared rote


Skenstad Eriksgård ingår

liksom Kersstinsgärde och Tommarp.


Koordinater WSG84


57.67092,13.01177

Pehr Andersson antogs 1683 och blev rotens första soldat.

Han blev en tid kommenderad att arbeta i Karlskrona. Slutade 1710.


Olof Skiäfning Jönsson efterträdde 1710. År 1714 blev han fången i Danmark och tog senare tjänst hos danskarna...


Joen Skiäfning Nilsson kom 1714 men överflyttades 1719 till Slätthults rote (Nr 461)


Oluf Skiänning Jönsson (se ovan) kom tilllbaka från den danska fångenskapen och den danska soldattjänsten. Han återinträdde till Lökareds rote 1719 och var kvar där till 1737.


Olof Strömvall Andersson antogs 1737 och var kvar i 20 år.


Swen Strömvall Ambjörnsson kom 1762. Efter 24 års tjänst var han sjuk och beviljades avsked.


Lars Malm efterträdde 1787. Sändes följande år till Finland där han dog 1791.


Jonas Lindberg efterträdde samma år, men avled 1797 i lungsot.


Eric Landal kom 1798. Han avled 5 år senare i sitt soldattorp i ”hetsig feber”.


Gunnar Rehn antogs 1804 och var kvar i tjänst i 30 års tid. Han begärde och fick avsked 1833 eftersom han var bräcklig och icke tjänstbar. Han hade deltagit i fälttågen 1807, 1808, 1809, 1813 samt 1814 och då ”tjäna mycket väl”


Lars Rehn Gustavsson kom 1833 och var kvar i 30 år (till 1863).


Per Hedin Larsson antogs 1863 men dog hemma på roten 1869.


Carl Petter Samuelsson Hedin f 1845 01 23 var soldat i Lökared från 1871 till 1882. Han var gift med Emma och hade 5 barn. Han tjänstgjorde som korpral under flera år.


Alexander Lundberg Andersson f 1863 02 10 i Gingri. Hustrun Emelie var född 1858 02 13. Makarnas barn var Olga f 1892 och Erik f 1896. ( Han dog som änkling på Solhem, Lökared 1975) Lundberg tillträdde soldattjänsten 1882. I maj månad 1905 hittades han drunknad i ett tjärn.