Soldattorp 454 Solliden

Nr 01 04 01


Soldattorp 454


Solliden Skälvarås


Storegården


Koordinater WSG84Beläget på Skälvarås Storegården

Tillhör Skenstad Hansagården


Den förste soldaten på Solliden var Per Siöman som antogs år 1696, men som avled 3 år senare.


Per Siöman kom år 1700. Han dog i Stralsund 1712


Christoper Siöman antogs 1714 och tjänstgjorde i 22 år


Olof Siöman blev soldat 1739och avled 90 år gammal. Strax intill Soldattorpet ligger en liten åker, som kallas Sjömanslyckan

Den tillhör inte soldattorpet men uppodlades kanske av Olof.


Håkan Siöbom antogs 1769 och var kvar i 20 års tid.


Anders Nyman var endast soldat i ett halvår då han stupade i Finland i augusti 1790.


Anders Uppricktig blev soldat 1791, men dog13 år senare av ”håll och styng” (lunginflammation)


Jonas Skantz/ Skans antog 1804, men slutade efter 3 år.


Per Skjön  blev skadad i Skåne och slutade efter 1 år.


Pehr Kling antogs 1809 och var kvar i 30 års tid


Olaus Kling antogs  1841 och stannade på sin post i 32 år                                                                                     

                                                                                          

Wilhelm Rydgren (även kallad Rudgren)var född 1852 09 19 och blev soldat på Soliden för Skänstad Hansagården 1886. Han avled 1900 04 02 varefter hustru och barn fick lämna Soldat-torpet och flytta ner till Dalsjöfors där bostad och arbete kunde erhållas för hela familjen. Yngsta barnet var då 7 år gammalt.


Hustru: Anna Kristina Larsdotter 1848 11 17 från Äspered.

Vid 52 års ålder blev hon väveriarbetare. Avled  79 år gammal.


Wilhelm och Anna hade följande barn:


Anna Rydgren 1877 – 1902 Ogift


Hulda Sandelia 1879 – 1960 Gift 1901 med Axel Mauritz Johansson 1877 – 1982 från Soldattorpet Sjödal.                          

Gerda Maria Svensson 1881 – 1937 Gift 1913 med Per Theodor Svensson 1881 04 28 och bosatt på Skintegården i Skänstad.


Barn: Per Gösta 1914 – 2010 Gift och bosatt i Göteborg

Ingrid Ljungqvist 1915 01 21 – 2008 03 29 Gift. Övertog Skintegården

Hans Georg Svensson 1916 – 1999 Gift. Smedjegatan, Dalsjöfors

Nils Svensson 1918 – 1992 Gift. Storgatan 62. Dalsjöfors


Hilda Efeosyne Rydgren 1883 – 1959 Ogift


Karl Arthur Rydgren 1884 – 1971 Gift och bosatt i Lund


Tilly Theresia Johansson 1886 – 1941

Gift och bosatt på Furulund, Skänstad Skattegården                                                                                                  


Bror Krister Rydgren 1889 – 1965  Gift och bosatt i Köping.


Ester Ingeborg Evaldsson 1893 – 1864

Gift med Karl Johan Evaldsson 1889 – 1963  Sjödalsvägen 11

                                                                    

                                                                                          Karl Axel Bergström 1884 03 25 – 1964 var den siste soldaten på Solliden, där han bodde 1901 11 01 – 1907 01 04. Detta är lite märkligt eftersom systemet med indelta soldater upphörde 1900.


Därefter bodde plåtslagaren Mårten Svensson född 1863 där tillsammans med hustrun Amanda.


1916 11 10 kom Klas Edvard Odqvist. Han var född 1861 06 02

i Od och gifte sig med Emeli född 1869. Makarna fick åtta barn.

Äldst var Johan Viktor Odqvist född 1889 som var torpare på

Bergs soldattorp i Dannike när sonen Håkan föddes 1928.

Håkan Odqvist var den siste i den släkten som 1990 kom till det  gamla soldattorpet Solliden och bodde där i flera år.