Soldattorp 455 Intakan

Nr 04 08 01.   


Soldattorp 455


Intagan


Engströms

Halsaryd


Beläget i Halsaryd, numera Bergsgården

Tillhörde Skänstad Assarsgårds rote


Anders Nilsson var den första soldaten. Antogs 1687. Dog 1703


Lars Brun efterträdde honom. 1714 blev han fången i Danmark där han senare tog tjänst hos danskarna.....


Pehr Brunman Nilsson antogs som soldat 1714. Kommenderad till Bohus fästning 1719. Dog i Finland 1742. Han ersattes av


Anders Brunman, som dog hemma i Halsaryd 1747.


Sven Tamarlang Svensson antogs 1748. År 1758 sändes han iväg till Pommern där han stupade två år senare.


Olof Lindqvist antogs 1789, men dog i Finland, men dog i Finland 1790.


Ny soldat blev Håkan Lindqvist, som också han stupade i Finland samma år.


Carl Lindqvist rekryterades 1791. Tio år senare var han sjuklig och dessutom sinnessvag.... Fick avsked 40 år gammal.


Anders Lind antogs 1802, men avskedad 1807. Hade bråck.


Anders Hugg antogs 1807. Han hade då varit soldat i 11 år på en annan rote. Följande år kommenderad till Carlstens fästning och därefter till Göteborg. 1827 hade han varit soldat i 20 år och var nu sjuk, gammal och döv. Anders hde varit med i de svenska trupperna vid 1808, 1809, 1813 och 1814 års krig. Tjänat utmärkt väl och beviljades nu avsked med pension.


Erik Hall Hansson kom 1828 och var kvar som soldat i 35 års tid. ”Tjänat väl” och beviljades nu avsked med pension.


Johannes Granat född 1840 04 07 i Toarp antogs 1863 och var kvar i tjugo års tid.Johan Emil Engström född 1862 12 20 i Toarp kom 1883 till Soldattorpet i Halsaryd. Han beviljades avsked 1904, men bodde kvar till 1909 då han flyttade till Strömsberg i Drared. Hustrun Mathilda Samuelsdotter avled enligt kyrkböckerna på Soldattorpet i Halsaryd 1902. Själv dog Johan Edvard (han var inte döpt till Emil enligt kyrkböckerna och där anges Rångedala som födelseort) Engström 1947 02 05 på Strömsberg, Draered Skattegård.


F d Soldaten David Forsberg född 1861 10 09 friköpte Engströms soldattorp och flyttade dit 1912 12 06 från soldattorpet Hallalund under Bergsgården i Draered.

David slutade sina dagar på Björkudden i Målsryd 1944.


Efter det att familjen Forsberg lämnat Halsaryd köpte Toarps Hembygdsförening Engströmstorpet på 1930-talet och satte upp detta strax intill Tummarpsskolan. Några år efter det att Hembygdsföreningen blivit ägare till Hembygdsgården i Hjortryd 1972 flyttades torpet till denna plats.


Den mark som tillhörde Soldattorpet i Halsaryd tillhör numera Bergsgården.