Soldattorp 457 Ekeberg

Nr 04 05 01


Soldattorp 457


Ekeberg Draered


Skattegården


Dusekärr och Ryd ingår

Koordinater WGS84


57.69553,13.12184Nils Larsson var rotens första soldat. Antogs 1691


Gunnar Långberg efterträdde och antogs 1711, men blev efter några år tagen till fånga i Danmark.


Bengt Roman var en bleking som kom 1714. Kommenderad till Elfsborgs fästning 1719. År 1729 är han vid 34 års ålder svag och ”förmår ej med full mundering marschera” Avsked!


Lars Romberg  Bertilsson antogs 1729. Slutade efter 15 år.


Jöns Härmod antogs 1749 och dog i Pommern 1758


Sven Romberg kom 1759 och var kvar som soldat i 15 år. Kommenderad till Pommern några år. 1774 fick han avsked ”Har fel i  armen så att han ej kan  göra kronans tjänst”


Anders Romberg Elfvartsson 1775, men rymde efter fem år.


Olaus Rydquist Jacobsson antogs 1780, men även han rymde.


Hugo Philip Lejjon ersatte rymlingen 1783. Var kvar i fem år.


Johan Frisk antogs 1788. Han var med i Lovisa stad. Han fick avsked efter nio år pga att han var ”mindermålig”


Jonas God  efterträdde 1803 och var kvar i nitton år. Under några år kommenderad till Göteborg.


Lars Flod Carlsson 1800 03 13  kom 1823 och var kvar i 26 år.

”Lidande av gikt och allmän svaghet efter under den förflutna tjänstetiden utståndna strapatser och därigenom mindre arbetsför” Beviljades avsked 50 år gammal.


Claes Flod Svensson 1823 03 10 kom 1849 och var kvar i 27 år. Han var 55 år och hade ”tjänat väl” under dessa år.


Frans Wiktor Flodén 1858 03 11 antogs 1877 och slutade 1885


August Fors 1858 07 07 efterträdde 1886 och blev rotens sista soldat. Han slutade 1895 och flyttade till närliggande Landbogården, där hustrun Alida avled 1906.

Själv dog August Fors i Målsryd 1936.