Soldattorp 458 Hallalund

Nr 04 01 01.   "Forses"


Soldattorp 458


Hallalund Draered


Bergsgården

Koordinater WSG84


57.69057,13.12743

Andor Nilsson antogs 1684 och avancerade 1700 till Korpral i detta kompani med regementsnummer 551


Hans Joensson kom istället som vanlig soldat, men avled 1706.


Nils Berg Olufsson antogs 1706 och var kvar i 6 år


Sven Berggren Svensson kom 1712 och avskedades 1719 pga att han var ”döv och oduglig”


Håkan Lind Torkelsson antogs 1719. Han var en ur fångenskap hemkommen trumslagare. Han beviljades avsked 1740


Bengt Lindqvist kom1741, men stupade i Helsingfors 1742.


Pehr Landberg Andersson kom 1742 och stupade i Pommern år 1759.


Anders Landberg Andersson född 1724 antogs 1760 och var kvar till 1785. Han hade då varit soldat i 26 år, sjuk och blind på höger öga


Anders Landberg född 1756 kom till roten 1786. Han var under sin soldattid kommenderad till Karlskrona, Finland och till Nya Elfsborg. Efter 28 år som soldat beviljades han avsked


Magnus Sturck / Stork antogs 1806. Vid 53 års ålder hade han varit soldat i 27 år och bevistat 5 fälttåg. Han var nu oduglig att tjäna och beviljades avsked.


Anders Ros kom 1828 och var kvar till 1846


Olof Forss Andersson antogs 1846 och slutade 1877. Han hade då varit soldat i 31 år och ”tjänat väl”


Johan Alfred Söderberg född 1858 03 10 antogs 1877 men avled 1884. Hustrun var vid mantalskrivningen 1890 inhysehjon i Drared Kronogården.


David Forsberg Olsson född 1861 10 09 flyttade in på rotens soldattorp 1885. Torpet

kom att kallas ”Forses” efter denne Forsberg.  Där var han bosatt till år 1912 då David Forsberg friköpte och flyttade in i det närliggande torpet där soldat Engström varit bosatt. Efter ett antal år flyttade Forsberg till Björkudden i Målsryd där han avled 1944


År 1933 bildades Toarps Hembygdsförening och efter några år kunde man köpa in och flytta Engströms soldattorpet till en plats i närheten av Tummarpsskolan.

1972 blev man ägare till Hembygdsgården i Hjortryd dit Engströms soldatstuga sedan kunde flyttas.