Soldattorp 460 Lövåsen Målsryd

Nr 10 02 01.              LÖVÅSEN


Soldattorp 460

Stamrote Målsryd

Utrote Kovra och Stuvered

Koordinater WGS84


57.68894,13.06810

Anders Joensson antogs 1684 som rotens första soldat. Han deltog vid slagen i Retusaari där han stupade 1705


Joen Kurtz Persson antogs 1705, men dog ett år senare.


Gunnar Åberg Persson kom 1707 och var soldat i två år


Erick Ryman antogs 1710 och stupade i Stralsund 1713.


Anders Ryman Olofsson antogs 1713 och var soldat i 28 år då han dog i Finland 1742.


Anders Rydgren blev soldat 1743 och var med och stred i Pommern i flera år. 1761 blev han skadad och hemskickad. 1763 fyllde han 39 år och hade då tjänat kronan i 21 år. Nu var han ”liten och sjuklig och förmår inte längre tjänstgöra” Beviljades avsked.


Per Rydbom kom 1769 och var kvar i fem år. ”Svag och sjuklig” Avsked.


Carl Rydgren Andersson antogs 1776 och dog hemma på roten av en venerisk sjukdom 1789. Han hade då varit soldat i 13 år.Johan Dahlgren blev soldat 1789 och skickades omgående till lägret i Wärille, Finland, men kom hem till fru och barn efter några år. Beviljades avsked efter 18 år p.g.a sjukdom. Han flyttade då till torpet Lövås(en), som gränsar till soldattorpet, och han dog där 1828.


Hult kom 1809, men dog på Strömstads sjukhus samma år.


Lars Ek blev soldat 1809 och tjänstgjorde i 27 års tid. Han hade varit med i tre fälttåg och ”tjänat väl”. Han beviljades avsked 1836 och flyttade då till torpet Lövås(en) där han dog 1860.


Anders Ek Jonasson antogs 1838 och dog hemma på roten 1857.


Per Johan Johansson Qvint född 1836 12 21 i Rångedala. Han kom 1857 och var kvar ända till 1890. Han flyttade med familjen till torpet Sjögerås där änkefrun Eva Qvint och de tre barnen bodde år 1900. Ett utförligt och välbevarat soldatkontrakt finns bevarat.


Klas Emil Rehn senare ändrat till Rehnström född 1871 03 06. Han antogs som soldat 1890 och avancerade så småningom till Furir. Han var gift med Mathilda Jakobsdtr. I kyrkböckerna och Mantalsskrivningen för år 1900 står Rehnström som ägare till soldattorpet Lövåsen. Emil dog på Gärdhem 1954 medan Mathilda avled 1941.


Makarna hade följande barn:

Anni 1894 – 1992 änka Nils 1897 – 1968 gift

Hanna 1899 - 1984 ogift Sara 1901 - 1953 frsk

Sven 1907 - 1995 änkling


Yngste sonen Sven var under många år kyrkvaktmästare i Toarps kyrka och vaktmästare på kyrkogården.