Soldattorp 462. Fridhem Bygd

Nr 03 02 01.        Fridhem


Soldattorp 462

Stamrote Bygd

Utrote Berget och Stålarp på frihet

Koordinater WGS84


57.69222,13.07265


Lars Andersson var rotens första Soldat. Antogs 1684. Dog 1699.


Anders Utter kom 1699, men stupade vid Retusaari 1705.


Arfved Utter Arfvedsson efterträdde, men slutade efter 5 år.


Anders Borg Andersson antagen 1712. Blev fången i Danmark 1714.


Måns Utter Andersson kom 1714. Stupade i Orsvona, Polen 1715.


Peer Forsman Olufsson efterträdde, men dog sot-döden hemma på soldattorpet följande år. (Dog alltså på vanligt sätt...)


Joen Brink Assmundsson antogs 1717, men dog två år sedan vid slaget vid Bohus Lehn i Bohuslän.


Anders Borg Andersson (se ovan) återkom som rotens soldat 1720. Detta efter att ha suttit i fångenskap hos danskarna sedan 1714. Han tjänade som soldat i sammanlagt 17 år.


Anders Berggren Hansson antogs 1735 och var kvar i 22 år.


Anders Berggren Hansson (en namne) kom 1762 och var kvar till 1774. Han hade då lungsot och fel på hörseln....


Jonas Åström/Öström kom 1776, men dog 4 år senare.


Anders Bögdman blev antagen 1780 och beviljades avsked efter 28 års tjänst. Efter avskedet flyttade han med hustru och dotter till en backstuga, kallad Frossryd i Bygd, gränsande till soldattorpet. Han dog där 1838.


Johan Brask var soldat från 1808 till 1830.


Olof Brink antogs 1831, men fick sluta efter 5 år pga sjudom.


Lars Brink Bärjesson kom 1837 och var kvar i 30 år.


Claes August Brink född 1845 04 05 antogs som soldat 1868. Han var gift med Anna Johansdotter född 1835 02 28 i Svenljunga. De hade barnen Karl född 1874, Simon född 1876 och Hilda född 1880. Brink blev Bygds siste indelte soldat och var kvar i tjänst år 1900. Han flyttade dock från Fridhem 1895 och efterträddes där av målaren Emil Magnusson och hans hustru Josefina. De friköpte soldattorpet från rotebönderna1908.


Makarna Brink flyttade över till stället Tegalund i Bygd. Där bodde också dottern Hilda, som 1902 hade gift sig med Aron Hansson Engström från Dannike. Anna Brink avled 1913 medan Claes slutade sina dagar på Tegalund 1924. Dottern Hilda avled på samma ställe 1939