Soldattorp 464 Sjödal

Nr 07 06 01


Soldattorp 464


Sjödal Kråkhult

Uppegården

Koordinater (SWEREF 99 TM N,E)

N 6398413, E 387293


WGS84

57.713732,13.108167

Soldattorpet Sjödal Nr 464 var ett av de sjutton soldattorp som har funnits i Toarps socken.

Kråkhult Uppegården var den rote som såg till att Arvid Jönsson blev antagen som dess första soldat år 1684.


Bostad för sig och sin familj fick han här på Sjödal.

Efter ett 20-tal år avled Jönsson och en ny soldat anställdes, men han blev 1714 fången vid ett krig i Danmark. Därefter följde några andra soldater varvid kan nämnas Nils Bergfast, som deltog i det Pommerska kriget på 1760-talet. Efter drygt 20 års hårt soldatliv fick han ”avsked med underhåll”. Han var då bräcklig samt ”skadad i halsen och livet”.

Resterna av jordkällaren på Sjödal

Nästa soldat fick avsked 1780 med anledning av att han ”var sjuk i benet” och en tredje soldat fick sluta efter att ha drabbats av lungsot och därför oduglig till vidare tjänstgöring


Anders Lilja kom till soldattorpet Sjödal 1790 där han efter 18 år begärde och fick avsked med underhåll. Detta efter att han vid sista fälttåget i Tyskland blivit skadat i höger arm och höger sida och därför oduglig som soldat.


Anders Lilja hette också nästa soldat. Han tillträdde 1809, men var tydligen inte med i kriget mot Ryssland där Sverige förlorade hela Finland. Efter detta år har Sverige inte varit indragna i några krig.


År 1825 hade ladugården på Sjödal blivit så dålig att rotebönderna tvingades bygga nytt för sin soldat. Det är denna ladugård som 1978 skänktes av dåvarande ägare till Toarps Hembygdsförening och som nu finns vid Hembygdsgården i Hjortryd.


1840 avled Anders Lilja och efter honom kom ytterligare tre soldater innan systemet med indelta soldater upphörde 1899. Soldattorpet friköptes strax därefter och blev ett vanligt torp med några olika ägare.


I slutet av 1930-talet blev Maurits Lundh född 1883 och hans hustru Anna ägare till torpet Sjödal. Efter hans död 1962 bodde Anna och sonen Åke kvar ytterligare något år på torpet. Anna avled 1971. Sterbhusets delägare sålde Sjödal till Dalsjöfors kommun, som avstyckade ett stort antal tomter medan ladugården 1978 skänktes till vår Hembygdsförening. Huset revs, men en liten jordkällare finns ännu kvar av soldattorpet på Sjödal, som på senare tid kom att kallas för ”Liljeskräddarns”/SEH

Ladugården i hembygdsparken