Soldattorp 465 Hjortryd

Nr 07 03 01


Soldattorp 465


Hjortryd Östergård rote


Hjortryd Västergård, Labaka


Kråkhult Västergård ingår

Koordinater WGS84Lars Pehrsson var rotens första soldat. Han antogs 1692, men dog av okänd anledning redan 1698.


Pehr Hiort Pehrsson kom 1698. Han blev kommenderad till Flottan 1706 (Sverige hade inga båtsmän på den tiden) och stupade vid sjöslaget vid Wiborg samma år.


Johan Hiort Jönsson ersatte 1707 och var kvar i 3 år.


Assar Kråka Larsson 1711 och var kvar till 1714


Per Kråka Larsson kom 1714. Fången i Pommern 1715.


Bengt Root Andersson antogs 1717 och blev kvar i 27 år. Vid 50 års ålder var han efter lång soldattjänst ”gammal och oförmögen till krigstjänst.”


Johan Henning Eliasson kom 1747 och fick sluta efter 4 år i samband med att han avancerade till Rustmästare.


Bengt Hattebrodd Månsson var soldat 1751 – 1759. Han dog i Pommern i maj månad sistnämnda år.


Per Hiortman Persson blev soldat 1760 och var kvar i 26 år.

Efter alla dessa år var han vid 50 års ålder ”gammal o sjuk.”


Anders Sjögren var soldat 1786 – 1789 då han avled.


Eric Hiortman antogs 1789 och slutade efter 15 år 1804 pga sjukdom.


Johannes Skog efterträdde 1804. Han blev tagen till fånga i Norge 1808.


Anders Berg var soldat 1808 – 1810. Han ersattes av


Johannes Skog, som 1810 kom hem efter fångenskap (se ovan) Han slutade som soldat 1883 efter sammanlagt 33 års tjänst. Vid 56 års ålder var han nu ”bräcklig, begär och får avsked.” ”Tjänat utmärkt väl.” Bevistat fälttåg 1807, 1808 och 1809 samt 1813 oh 1814. Anmäles till underhåll.


Petter Skog antogs 1834 och dog efter 8 år


Josef Hult blev rotens soldat 1843. Efter 22 år avled Josef.


Anders Hult Johansson född 1847 01 28 i Toarp antogs 1865, men flyttade inte in i soldatstugan förrän 1867. Hustrun Lovisa 1854 02 05. Vid Mantalskrivningen 1900 står han noterad som f d soldat och boende på Häglared Westergård. (Dit flyttade han 1898) De tre barnen bodde hemma:


Anna 1881 11 13 gift Sundén avled som änka i Fristad 1954


Gustaf 1887 08 14 var gift och dog på Dannike Stommen 1965


Lovisa 1896 05 02 var gift Krans och dog 1983 på Dalhem i Dalsjöfors.


Ps. Anna Sundén född Persson 1881 12 19 (se ovan) dog också 1954 och bodde på Ekekullen i Hjortryd Östergård.