Soldattorp 466 Lyckebo

Nr 12 01 01


Soldattorp 466     Lyckebo "Västatorpet"


Taryd Västergårds rote

Utrotar Ekås, Skänstad Eriksgård och Tubbared

Gala och Stålarp på frihet

Koordinater  WGS84


57.74438,13.13180Sven Lustig antogs som soldat vid Taryds rote år 1690. Efter att ha varit soldat i 27 år och fyllt 55 år ”var karlen utgammal”


Han ersattes av Anders Lustig. Efter att ha varit soldat i 19 år ”försvann Anders av okänd anledning ur rullorna”


Arfvid Lustig Andersson hade varit soldat i fem år då han 1741 kom till Taryd. Några år senare blev han kommenderad till Göteborg. 1758 var han med de svenska trupperna i staden Demin och senare i Pommern där han blev tagen till fånga 1761. Efter frigivning blev han skadad i Stralsund.


Johan Lustig Johansson var en 18-årig smålänning som 1767 antogs som Pipare vid Regementet. Tillsammans med Trum-slagarna var det de som gav signaler till fotfolket när strider pågick. 1777 blev han kommenderad till Trollhättan vid det

pågående kanalbygget. 1780 ansågs han som 30-åring undermålig som soldat och kasserades.


Arfvid Lustig kom i Johans ställe. Kommenderad 1788 till Finland där han stupade ett år senare.


Han ersattes av Anders Qvest som 1792 antogs vid Taryds rote.


Bengt Lustig var soldat under några år.


År 1798 kom Anders Starberg till soldattorpet i Taryd. Efter sju år blev han blesserad och avled några dagar senare.


Anders Blank antogs 1808, men redan efter ett år blev han ersatt av


Anders Wall, som dock rymde efter några månader.


Peter Wäst rekryterades 1810. Han var en från fångenskap återkommen 32-årig soldat. År 1827 begärde han avsked efter 30 års tjänst med deltagande i 1805, 1806, 1807, 1813 och 1814 års fälttåg och då ”tjänat väl”


Olof Björn antogs 1828 och tjänstgjorde i 19 år då han beviljades avsked p g a sjukdom.


Sven Ros Johansson från Fänneslunda ersatte 1846, men beviljades avsked 1852.


Lars Edhoff Larsson kom samma år till Taryd, men beviljades avsked efter fem år med stöd av ett läkarintyg ”*Genom förlust av de båda översta lederna på högra pekfingret, som blivit krossade i ett tröskverk, är han ur stånd att avtrycka geväret och att vända laddstaken, samt därför oduglig att med krigstjänsten fortfara.”


Anders West Andersson blev antagen som soldat 1857. Han var född 1837 04 22 i Ammarp. Han gifte sig med Lovisa Pehrsdotter från Rångedala. I äktenskapet föddes Albert 1862 och Pehr 1866. Enligt en sägen i familjen blev pojkarna retade för sitt efternamn (Väst var ju ett klädesplagg). I vuxen ålder ändrade de därför till Westberg.


1878 beviljades Anders West avsked för att i stället bli Hemmansägare på Stålarp 2. Det gick bra för sönerna som genom lyckade skogsaffärer och allmän företagsverksamhet tillsammans kunde köpa in bl a Hofsnäs Herrgård. Pehr övertog föräldragården och hans söner startade där Westbergs Sågverk.


Efter 1878 har det inte funnits någon soldat på Västertorpet i Taryd.

-