Soldattorp 467 Ådalen

Nr 12 02 01


Soldattorp 467.  Ådalen  ”Östatorpet”


Taryd Östergårds rote

Utrote Lunden

Stålarp på frihet ingår

Koordinater  WGS84


57.74399,13.13088

Arfved Svensson var den förste soldaten på Östergården. Oklart när han antogs.

Dock blev han kommenderad till flottan 1706 där han dog ett år senare.


Pehr Lund antogs 1706. Därefter följe Anders Lång och Anders Pehrsson liksom Adam Lund Mickelsson. Samtliga kom eller flyttades över från andra rotar.


Anders Hällgenberg kom 1719 efter att först tjänstgjort vid Häljareds rote under fem års tid. Därefter följde ytterligare omplaceringar av soldater.


Anders Kräger/Kraijer blev 1749 kommenderad till Göteborg.

Tio år senare finns han med i de svenska trupperna i Polen.


Anders Lund antogs 1763 och kommenderades omgående till Landskrona. 1785 hade han varit soldat i 25 års tid och var ”ganska sjuk”. Beviljades avsked.


Anders Wennerberg kom 1786. Två år senare kommenderad till Finland där han efter några år hamnade i fångenskap. 1810 kom Anders hem till Taryd igen, men fick två år senare avsked eftersom han var oförmögen till krigstjänst. Roten var sedan utan soldat under några år. Tjänsten var vakant, men rotebönderna fick hålla en trupphäst åt krigsmakten.


Lars Öst blev rotens soldat 1816 och var kvar ända till 1843.


Pehr Nilsson Öst var född 1823 i Äspered och var soldat i 34 års tid innan han 1877 beviljades avsked. ”Tjänat utmärkt väl”. Han efterträddes av Edvard Torin Magnusson född 1858 i Tärby slutade 1887 efter tio års tjänst för att i stället bli bonde på en liten gård i närliggande Stålarp Nr 2.


Johan August Lundell född 1863 i Sexdrega efterträdde Torin 1887. Han var gift med Albertina Andersson och fick fyra barn. Johan avled 1942 på Ekedalen i Taryd. Han hade då varit änkling sedan 1926.