Soldattorp 474 Lugnet

Nr 02 06 01


Soldattorp 474 i Starhester

Sundholmen rote


Här ingår även Starhester samt

Skåsakulle vid Tolkabro

Koordinater WGS84


57.71651,13.15370

Hans Larsson var Sundholmens första soldat och antogs 1683. Har bråck och får 1701 ”avsked och pass.”


Bryngel Sundman Håkansson ersatte, men blev fången i Dan-mark 1714.


Hans Möller antogs 1714 och var kvar i 3 år


Lars Cronskytt var rotens soldat 1714 – 1717


Anders Sundman Andersson antogs 1717. Vid Regementets möte 1721 saknade Sundman kruthorn, krutpung och musquethölster. Han stupade i Polen 1759.


Olof Nilsson blev ”visiterad och godkänd” i november 1762. Följande år fick han avsked. ”inte väl bevarad till sina sinnen och således till krigstjänst oduglig.”


Jöns Sundholm Jonsson antogs 1768. Han dog i april 1781. Soldat i 13 år.


Petter Sundholm var soldat 1781 – 1796. I 15 års tid tjänade han krigsmakten. Bland annat i Finland.


Anders Munter antogs 1796 som valthornist. Han var med i fälttågen 1808 och 1809 samt 1813 och 1814. ”Tjänt väl”. Han begärde och fick avsked 1827 med anmälan till underhåll.


Oscar Sundin antogs 1828 och var kvar till 1838 som musiker.


Christian Sund Pehrsson rekryterades 1838. Slutade 1843.


Per Sundin var 1870 femtiofem år och hade då varit soldat i 33 år varav 27 år som korpral. Tjänat utmärkt väl och blev vid avskedet tilldelad Svärdsmedaljen.


Johan Salomon Sundqvist blev rotens sista soldat. Han antogs i oktober 1870. Johan var född i Rångedala 1848 09 07 och var gift med Johanna född 1842 i Äspered. Makarna hade 4 barn.

Johan avled på sitt ägande Soldattorpe Lugnet i mars 1913. Dottern Anna född 1877 och gift Kjellgren avled på Lugnet 1945. Sven Harry Sundqvist f 1903 avled i Dalsjöfors 1987.