Soldattorp 477 Mossen

Nr 05 03 01. "Käppemakarns"


Soldattorp 477


Mossen Häljared Östergården

Koordinater WGS84Bröllop på Mossen 1919 mellan Erik Adolf Hedin och Anna Sofia Stern 

Anders Olufsson var rotens första soldat när han antogs 1678, men blev efter några år kasserad pga bråck och avskedades.


Anders Ryttare antogs 1705 och avancerade till Korpral vid grannroten 1714. Flyttades till Hultabacke. Istället antogs


Anders Hällgenberg kom sedan, men flyttades 5 år senare över till Taryd Östergård.


Anders Österplan antogs 1720. År 1741 beviljades han avsked. Han hade blivit ofärdig i höger knä och kunde inte marchera.


Johan Österplan hade varit soldat knappt ett år då han avled under hemmarschen från Stockholm i november 1742.


Nils Källgren hette nästa soldat. Han fick 1761 avsked efter att i Pommern fått vänstra låret avbrutit. Han efterträddes av


Anders Hall Larsson antogs 1763 och var kvar till 1777.


Anders Österquist kom därefter. Efter 12 år var han sjuklig och svag och fick avsked.

                                                                                           

Petter Österquist antogs 1789 och var under de följande åren kommenderad till bl a Lovisa stad, Timmelhed och Varberg. Vid 45 års ålder var han sjuklig och oförmögen till krigstjänst.


Per Frögd kom 1819. Efter att ha varit soldat i 24 år och skött sig väl beviljades han avsked med pension/underhåll.

                                                                                                                      

Petter Fröjd antogs 1843 men fick av någon anledning avsked efter tre år. Han ersattes omgående av


Sven Fröjd beviljades avsked efter 30 års tjänst 1874.


Carl Johan Fröjd Olausson var född 1850 06 03 i Toarp och gift med Sofia Pettersdotter 1846 03 13. Makarna fick sju barn varav tre emigrerade till Amerika. Carl Johan antogs 1874 och blev den siste soldaten på denna rote.


Sommaren 1896 emigrerade den 46-årige Carl Johan till Norra Amerika tillsammans med hustrun och de yngre barnen. De tre äldsta barnen emigrerade några år tidigare.


Johan Mårten Alexandersson 1851 10 19 flyttade hit år 1900 tillsammans med hustrun Anna Karin och tre barn.