Soldattorp 478 Torpen

Nr 09 04 01.        SehlintorpetSoldattorp 478

Stamrote Senåsa

Utrote Långhult

Koordinater WGS84


57.70275,13.05148


Anders Esbjörnsson antogs som rotens första soldat 1675. Beviljades avsked 1704

Gammal och förmår inte marschera”.


Måns Senman Svensson kom i hans ställe och kommenderades till att arbeta i Karlskrona. 1716 togs han till fånga i Moss i Norge.


Lars Hielte Joensson antogs 1716, men dog i Bohus Lehn 1718.


Anders Brun Joensson var en ur fångenskap hemkommen soldat som 1719 kom till Soldattorpet på Senåsa. Han hade då varit soldat i sex år. Var ett tag kommenderad till Marstrands Fästning. 1741 avsked efter 27 års tjänst. ”Odugliga fötter, kan ej marschera.”


Elfvert Brun Andersson var soldat mellan 1742 – 1785. Han dog fyra år senare av ålderdom och bräcklighet 70 år gammal. Han hade varit med i krigen i Pommern i flera år.


Lars Brun antogs 1786. Var kommenderad till Karlskrona och var med i Lovisa stad vid finska kusten där han dog 1790.


Pehr Cedergren blev soldat 1791. Kommenderad till såväl Varberg som Göteborg. 1812 hade han varit soldat i 21 års tid. Vid 48 års ålder var han bräcklig och svag o beviljades avsked.


Lars Åhs insattes i mars månad 1812, men på rotens begäran fick han interimsavsked redan efter två månader....


Johan Björk antogs 1812 som ”förstärkningstrumslagare” och var kvar till 1822. Därefter fick roten betala trumslagararvode till Regementet fram till 1844.


Vid rekrytering av ny soldat 1843 uppvisade roten vid två tillfällen karlar som inte kunde antas. De ansågs odugliga som soldater. Roten hotades med böter om ingen bättring skedde inför nästa tillfälle.


Johan Carlos Bengtsson rekryterades 1844 och var kvar som soldat i 28 år då han dog hemma på roten 1872. Innan dess hade han 1863 beviljats permission från årets regementsmöte för att ”under instundande sommar begagna brunnsdrickning för att därigenom bliva till hälsan återställd.”


Pär August Selin Andersson född 1852 02 25 kom 1872, men avskedades två år senare efter att ha drabbats av lunginflammation.


Nikolaus (Niklas) Olson Selin född 1852 04 23 i Hällstad kom till Soldattorpet på Senåsa 1874. Hustrun Anna Katarina Henriksdotter var född 1846 08 14 i Redslared. Makarna flyttade 1916 till ett hus på närliggande Vashalla där Niklas dog 1938. Makarnas barn:


Karl Rudolf 1875 – 1956 Wilhelm Napoleon 1877 - 1952

Erik Albin 1880 - 1952 Anna Sopfia 1882 - 1962

Adolf 1885 - 1889 Ture Magnus 1888 - 1975

Beda Maria 1891 Hulda Margareta 1893 – 1966


Hjalmar Richard Josefsson, från Murum, född 1882 02 06 och död 1951 08 15 friköpte soldattorpet Senåsa Stom 1916 och bodde där med hustrun Hulda och sex barn.