Soldattorp 480 Häglared

Nr 06 02 01


Soldattorp 480.  Häglared


Häglared Frugården rote

Råssered i Brämhult ingår

Koordinater WGS84Lars Bengtsson blev antagen 1682 som rotens första soldat.

Han avled i april år 1700.


Anders Hägg Andersson kom 1700. Sotdöd hemma på Soldattorpet 1717. (Han dog alltså hemma i sängen...)


Per Andersson skulle efterträtt, men blev inte godkänd.

Han var en ”gammal oduglig bonde”.


Erick Lindbeck antogs 1717. Han var en 35-årig dalkarl som hade varit soldat i 12 år på ett annat regemente, men fått avsked där för en blessyrs skull. Lindbeck hade fått en fotskada vid en sjöexpedition , men ”är nu restaurerad och sålunda till knekt godkänd”. Han dog i mars 1919.


Lars Hagelberg Olufsson antogs 1720. Efter tjugo år avancerade han till Korpral. Han dog i Helsingfors 1742.


Carl Lundgren kom i april 1743. Dödad i Finland i augusti samma år.


Anders Fruberg Jonasson antogs 1743 och var kvar som soldat i 20 år. Vid 47 års ålder var han ”gammal och orkeslös och fick avsked”. Eftersom han under såväl de finska som pommerska kampanjerna tjänat mycket väl rekommenderades han till enkelt underhåll.


Olof Bergsten Jonasson kom 1770, men kasserades 1774.

”Har fel i benen och är så svaglemmad att han ej kan uthärda.”


Anders Anström Jonsson antogs 1775 och var kvar i 30 år. Han var under denna tid kommenderad till Trollhättan och Karskrona. Han bevistades också sista finska kriget.


Jonas From kom 1806 och var kvar i 13 år. 1819 var han 46 år ”sjuklig och oförmögen till krigtjänst”Blev avskedad


Sven From antogs 1819 och var kvar i 21 år. Vid 44 års ålder var även han ”sjuklig och oförmögen till krigstjänst.


Swen From hette också nästa soldat. Han kom 1840 och slutade 1848.


Elias Neij Johansson från Dannike antogs 1848. Fyra år senare råkade han ut för ett misslyckat bergskott och förlorade synen på höger öga. Märkligt nog fick han vara kvar som soldat ända till 1863. Detta trots att han även hade uppenbara spriproblem.och fick sitta i arresten flera gånger. Vid ett tillfälle fick han ”10 dygns mörk arrest varav 6 utan sängkläder för fylleri på vakt och brott mot order.”Innan avskedet 1863 blev han ”straffad med 40 prygel för rymning under kommendering på Varbergs slott.”


Johan Petter Gran Hansson antogs 1864 och kom då från soldattorp 499. Han slutade sin tjänst 1887.


Levin Dahlsström född i Rångedala 1863 01 02 kom 1887 och blev rotens siste soldat. Hustrun Maria f 1860. Hon dog på soldattorpet på Frugården i Häglared 1909. Enda barnet Ellen var född 1891 och avled på samma ställe 1910. Själv dog Levin i Borås 1950.


Ett soldatkontrakt för Levin Dahlström finns bevarat. Enligt detta fick han 10 kronor i lega samt årlig lön med 6 kronor. Mulbete på stamrotens utmark. Nio lass ved och sex lass ris årligen samt ljung och enbuskar till att strö i ladugården. Fria ökar (oxar) till jordbruket alt. 15 kronor kontant. År 1909 gjordes ett tillägg i kontraktet där roten förband sig att årligen överlämna 6 kronor till Kompani-chefen att insättas på ett konto i Sparbanken.....