Kolerakyrkogården

1850 beslöt sockenstämman att anlägga en begravnings-plats för de i koleran avlidna sockenborna. Som framgår av uppgifter i Död och Begravningsbok dog under perioden 1853-1859, 55 personer i kolera. Av dessa var 22 personer under 10 år. 5 personer dog på främmande ort.