Soldattorpet

Engströmstorpet

Soldattorp från Halsaryd för indelte soldaten i Skenstad Assarsgården, Rote nr 455 av Ås kompani. Siste soldaten var Johan Emil Engström.

Stugan inköptes 1932 av Toarps Hembygdsförening och flyttades till Tummarp. Den flyttades 1973 till sin nuvarande plats. Byggåret är okänt, men kan vara från Indelningsverkets start i slutet av 1600-talet