Skomakarverkstan

Skomakarverkstan

När byggnaden uppfördes är okänt. Källarens konstruktion med hällar och mittpelare tyder på hög ålder. för övrigt innehåller byggnaden en komplett skomakeriverkstad, samt ett rum med fotosamling från gamla Toarp.